PERSONVERNSERKLÆRING

I personvernserklæringen på denne siden vil du finne informasjon om hvordan Skyhome (Sky of Norway AS) innsamler og behandler dine personopplysninger samt hvorfor dette gjøres. Dette gjelder både for bruk av våre ulike kontaktskjema på vår nettside, ved e-post eller varekjøp i vår plattform www.skyhome.no.

 

KONTAKTINFORMASJON

Du kan alltid kontakte oss for spørsmål angående ditt personvern.

E-post: office@skyofnorway.no

Sky of Norway AS

Smedasundet 66

5528 Haugesund, Norge

Org.nr. 918 278 729

 

PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG BEHANDLER

Grunnleggende informasjon: navn, firmanavn, org.nummer

Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse

Konto og profilinformasjon: innstillinger, preferanser

Betalingsinformasjon: transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel

Kundehistorikk: bestillings – og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, aktive produkter og tjenester

Enhetsdata: Eksempelvis IP-adresse og operativsystem

Annen personlig informasjon: Eksempelvis informasjon du skriver i meldingsfeltet på vårt kontaktskjema.

Cookies: Se vår informasjon om cookies.

 

Personopplysningene samles direkte inn fra deg eller ved at du bruker våre tjenester og produkter.

 

COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Hvordan fungerer cookies og hvordan vi bruker de

Cookies er små datafiler som lagres i din nettleser, for eksempel Google Chrome eller Internet Explorer når du besøker et nettsted som for eksempel www.skyhome.no. Cookies lagrer informasjon om din bruk av den bestemte siden. Når du igjen besøker siden sendes en kopi av filene tilbake slik at siden kan huske dine valg og innlogginger. Den vil også kunne huske arbeid du har gjort på din bruker eller produkter du har lagt i en huskeliste eller varekurv.

Vi bruker Cookies eksempelvis både for at vår plattform og din bruker skal fungere optimalt med funksjoner som eksempelvis tegninger i din bruker eller produkter i din handlekurv, samt for sikkerhet for å kunne indentifisere din bruker og skape en sikker tilkobling.

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE

Kontakte deg eller levering av varer og tjenester:

Vi bruker personopplysningene dine til å komme i kontakt med deg om du har vist interesse for våre produkt eller tjenester, eller for å kunne levere produkt eller tjeneste du har bestilt. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

 

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

 

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet til å reservere deg fra deler av denne behandlingen for eksempel motta epost ved å kontakte oss.

 

Gi deg tilgang til vår plattform

For å kunne opprette bruker etter inngått avtale om medlemskap i vår plattform, vil vi bruke dine personopplysninger for å opprette din bruker. Dette gjelder både grunnleggende informasjon som navn og kontaktinformasjon som epost, samt informasjon om din enhet og/eller IP-adresse for å sikre sikker bruk av vår tjeneste. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er å oppfylle en avtale med deg, samt kunne tilby deg en sikker tjeneste.

 

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, som for eksempel regnskap for å oppfylle krav i henhold til regnskapsloven.

 

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Kontakt oss på office@skyofnorway.no for å bruke innsynsretten din.

 

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

 

Rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger sletten uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss om så slette opplysninger om deg selv. Merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjon i våre løsninger.

 

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på office@skyofnorway.no for å få utlevert dine personopplysninger.

 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra om dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.